Traceergas-detectie

Bij de lekgas- of traceergas-detectie wordt de leiding onder druk gebracht met een niet gevaarlijk of onbrandbaar lekgas. Detectiegas is ongevaarlijk voor mens, dier en milieu.

Vervolgens wordt de gehele leiding met een speciale traceergas detectietoestel nagelopen op eventuele lekkages (werkt ook door beton, asfalt, tegels, hout e.d.).