Thermografie

Met onze warmtebeeld camera’s zijn lekkages op warmwater- en verwarmingsleidingen perfect te lokaliseren. Voor gebouwinspectie, warmteverliesmetingen, lekkende muren en daken is dit eveneens een uitstekende meetmethode.